Bal Mumu

Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdürBalmumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir Balda bulunan karbonhidratlardan sentezlenir Arıların 1 kg balmumu üretebilmeleri için 6-10 kg bal yemeleri gereklidir

Mum salgılayan arılar önce bal yerler daha sonra 35 oC'da zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar Mum pulcuğu karın halkalarından ayaklarla çeneye aktarılır Çenede işlenen balmumu petek örme ve yapmada kullanılır

Kimyasal yapısında; alkali esterler (%72), serbest yağ asitleri (%14), hidrokarbonlar (%11), serbest alkoller (%1) ve bilinmeyen maddeler (%2) bulunur 
Ergime sıcaklığı 62-65 oC olup yoğunluğu 095'dir Bu nedenle eritildiğinde su üzerinde toplanır 


BAL MUMU (KÜLÇE MUM)

BAYBİR'DE

BAYBİR     Hürriyet Mah.Cami Sok.No:14/A  Osmangazi/BURSA

TELEFON 

0224-247 37 77

0530-875 22 32