Kristalize ballın eski haline getirilmesi
Bursa Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Selami SEZGİN, kristal balın tüketilmemesinden yakındı. Balın zamanla bir renk değişikliğine uğrayarak beyaz bir hal aldığını ifade eden SEZGİN, bunun özellikle süzme ballarda meydana geldiğini belirtti. Bu kristalleşmenin önce tane tane daha sonra tam bir buz görünümüne kavuştuğunu anlatan SEZGİN, Balın içinde bulunan doğal nem,enzimler ve polen partikülleri buna sebep olmaktadır. Aslında bu doğa olayıdır. Fiziksel değişimdir. Balın donmasıyla bal kendini korumaya alır. Doğal koruyucusu olan petekten ayrılan bal, bu şekilde kimyasal değişimini ve bozulmasını engeller. Balın kristalize olması  bozulma olayı olmadığı gibi bitkisel kaynağa göre oluşabilen doğal bir olaydır. Ancak tüketicilerin çoğu kristalize olan balı bilgisizlik sonucu hileli bal olarak düşünürler. Bu yanılgı, ülkemizde özellikle süzme bal pazarlamasında sıkıntılara yol açmaktadır.Pek çok doğal ve kaliteli bal çok çabuk hatta süzme aşamasından hemen sonra bile donmaya başlayabilir. Batı ülkelerinde kristalize olmuş hatta özel yöntemlerle kristalleştirilip krem haline getirilmiş ballar zevkle tüketilirken, ülkemizde bu tür ballara şüpheyle bakılması büyük bir yanılgı olup, doğal ve kaliteli bala yapılabilecek en büyük haksızlıktır dedi.Çam balı gibi bazı ballarının kristalize olmadığını veya geç kristalize olduğunu da bleirtti.
Avrupa'da bal tüketiminin büyük oranını kristalleşmiş ballardan oluştuğunu da sözlerine ekleyen SEZGİN, Türkiye'de ise halkın bu ballara şekerli olduğunu sanarak tüketmediğini vurguladı. Herkesin baldaki bu doğal olayı bilmesi ve tüketiminde bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden SEZGİN, zamanla donmayan baldan şüphelenilmesi gerektiğini anlattı. Saf ve katkısız balın donmamasının mümkün olmadığını aktaran SEZGİN, Bal firmaları ve arıcılar her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. Market raflarında kristalleşmiş balı gören tüketici bundan şüphelenip almamaktadır. Bal mucizevi bir gıdadır. Balın şifasına güvenilmeli ve tüketilmelidir şeklinde konuştu.


Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli