Çalışma Konuları
Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

a) Merkez Birliğince planlanan programları uygulamak,
b
) Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
c
) Arı kolonisi, Ana Arı ve Damızlık Ana Arı Kayıt faaliyetlerini yürütmek,
d
) Veteriner hekim denetiminde üyelerin arılarının sağlık hizmetlerini vermek, hastalık teşhis ve tedavisine yönelik arı sağlığı ile ilgili ilaç ve malzemeleri temin etmek ve dağıtmak,
e
) Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,
f
) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini arttırmak, bunun için kurs,seminer v.b. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve haberleşmeyi sağlamak,
g
) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
h
) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan Damızlık Ana Arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da ruhsatlı laboratuvarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,
i
) Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
j
) Birliğin çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslar arası kongre sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak,
k
) Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,
l
) Ballı bitkilerin ekim,dikim ve korunmasında aktif görev almak,

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Birliklere üye olanların statüsü ve şekli;

a) Asil üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayıda arı kolonisine sahip yetiştiricileri ve sertifikalı Ana Arı üreticileri,
Bu üyeler, birliğin oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanırlar, ödentileri aidat bedelidir.
b)
Aday üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayının altında koloniye sahip işletmeler,
Bu üyeler oy hakkına sahip olmayıp, talep edecekleri hizmetleri asil üyelere uygulanan ücretlerden azami %30 fazlasına yararlanırlar.

ÜYELİK ŞARTLARI

Yetiştirici Birliğine asil üye olma şartları:

a) Aynı il hudutları içerisinde ikamet etmek,
b)
Asgari 50 arılı kovana sahip veya Bakanlıktan Ana Arı Üreticisi Sertifikası almış ve fiilen ana arı üretiyor olmak,
c)
Arıcılık konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlar.

ÜYELİĞE KABUL

Birliğe üye olabilmek için, kuruluş aşamasında, kurucu üyeler ana sözleşmeyi imzalayarak, sonradan girişte ise üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle ana sözleşmede yer alan üyelik hak ve ödevlerini kabul etmiş olmak.

Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir.Genel kurulun kararı kesindir.