Çalişma Programımız
      BURSA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ (BAYBİR)     ÇALIŞMA PROGRAMIÖncelikle yerel yönetimlerin birlik çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi ve bu konularda desteklerinin sağlanması. ,
‘Bursa  ilinde arıcılığın geleceği ve Sorunları’nın tartışılacağı bir panelin düzenlenmesi. 
Bursa  ilinde üretilen balların BAYBİR markası ile  tescil edilmesi ve marka haline getirilerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmasının sağlanması,
Arıları kışa hazırlamaya başlamadan önce yapılacak olan Varroa mücadelesinde insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçların kullanılması konusunda tüm arıcıların bilgilendirilmesi ve ilaçların en uygun şekilde temin edilmesi.

Zirai mücadelede arıların zarar görmemeleri için kurumlarla iş birliği yapılarak  arıcıların zararının asgariye indirilmesi.

İlimizde dışarıdan gelen gezginci arıcıların bundan böyle konaklayacakları yerlerin tespitinde ilimiz arıcılarını zor duruma sokmayacak şekilde yerleştirilmeleri için gerek Orman İşletmesi, gerekse Tarım Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapılması. 
Bölgemize ait özellikleri olduğuna inandığımız ballı bitkilerin (Kestane, Ihlamur, Karabaş,  otu, Püren, Davulga, kekik, karaçalı v.b)  korunması için orman işletmesi nezdinde girişimlerde bulunulması.


Çevre Orman İl Müdürlüğü ile birlikte çalışarak ağaçlandırma yapılan yerlerde Akasya dikimine ağırlık verilmesi ayrıca Or-Köy’ün ve Tarım İl Müdürlüğünün  ilimizde orman köylüsüne dağıtacağı arıların birlik üyesi olan arıcılardan alınması ve yeni  arıcıların birlik tarafından eğitilmesinin sağlanması.
Bursa ilinde uygulamalı arıcılık eğitimi Ana arı, bal, polen, arı sütü, arı zehiri üretimi ve çok amaçlı bir tesisin kurulmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.
Birlik bünyesinde Teknik arıcılık kurslarının verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.
Uludağ  Üniversitesi ile işbirliği yaparak bölgemizdeki arıların genetik özelliğinin tespitinin sağlanması,
Web sitesi hazırlayarak internet üzerinden ilimiz ve arıcılık bilgilerini yayınlamak, böylece ulusal ve uluslar arası sanal alemde tanıtım ve yayın yapılması..
Bu çalışma programı 2008-2012 yılı için öncelikli yapılacak çalışmaları içermektedir.