İBAN NUMARALARI
 • İBAN numaraları‏

 • Birliğimiz İBAN numaraları ile ilgili Üyelerimizin defalarca rahatsız edilmesi hususunda çözüm için Genel Merekeze Gerekli başvuruyu yapmıştır.
  Kimden: BURSA ARI YET.BİRLİĞİ BİRLİK (baybir16@hotmail.com)
  Gönderme tarihi: 03 Kasım 2011 Perşembe 17:17:04
  Kime: TAB TAB (merkez@tab.org.tr)
  TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİMERKEZ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
   
         Arıcılık desteklemelerinde başvuru evraklarında (Dilekçede) İBAN numaraları diye bir hane var olmasına rağmen bu bilgi sadece Tarım İl Müdürlüklerindeki dilekçelerde kalmaktadır.Bu bilgiler Tarım İl Müdürlüklerince gönderilen icmallerde ve Hak ediş belgelerinde de bulunmadığından Banka tarafından elde edilememektedir.Birlikler tarafından da elde edilişinde güçlükler çekilmektedir.Bu bilgilerin Tarım il Müdürlükleri tarafından gönderilen hak ediş belgelelerinde bir hane konularak gönderilmesinin sağlanması için Hayvanclık desteklerine ilişkin Tebliğe ek olarak veya gelecek yıl Tebliğ hazırlanırken eklerde  bu hususun dikkate alınması konusunda gerekli çalışmanın yapılması hususunu arz ederim.03.11.2011
   
   
                                                                                                                                                      Selami SEZGİN
                                                                                                                                                Bursa İl Arı Yetiştiricileri
                                                                                                                                                        Birlik Başkanı  Son Duyurular
  » Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
  » bal alımı
  » Apımondıa Yarışmaları
  » Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
  » Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
  » Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
  » Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
  » 2016 DESTEK LİSTESİ
  » 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
  » kredi erteleme örnek dilekçesi
  » Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
  » Çam balı alanlarında konaklama
  » Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
  » arılı kovan başvuruları 2016
  » Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
  » HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
  » kovan fotografları
  » Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
  » 2015 Yılı Arıcılığımız
  » 4.Geleneksel Arıcılık Paneli