YÖNETİMİMİZ U.Ü.AGAM'I ZİYARET ETTİK(07.04.2012)
Arı Yetiştiricileri Birlik Yönetim olarak U.Ü.Arıcılık Geliştirme ve Araştırma Merkezini Ziyaret ettik ve bilgi alış verişinde bulunduk.Yönt:Kur.Başkanı Prof.Levent AYDIN bey AGAM' tanıttı ve AGAM'ın çalışmalarını yerinde görme imkanı bulduk.
Bu Ziyaretimiz içerisine U.Ü.İktisat Fakültesi Dekanı :Prof.Dr.İsmail EFİL beyi ve Veteriner Fakültesi Dekanı :Prof.Dr.Engin KENARMAN beyi Ziyaret ettik.
Bu ziyaretlerimizde Yönetimimize öncülük eden Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU'na teşekkür ediyoruz.
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli