Ormanbölge müdürlüğünde bal ormanları ile ilgili çalıştaya katıldık ve sunu yaptık

Bursa'da Arıcılık ve Bal Ormanı Oluşturulması Çalıştayı Düzenlendi

29.05.2012 00:00

Bursa'da Arıcılık ve Bal Ormanı Oluşturulması Çalıştayı, 29.05.2012 Salı günü geniş katılımlı olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlendi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Bursa bölgesinde arıcılık ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları, Uludağ Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Aydın, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Çakmak ve Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arıcılık ve bal ormanı oluşturulması çalıştayı bağlamında bir araya geldi. Çalıştaya Orman Köy İşleri (Orköy) Daire Başkanı Mahmut Aydın, Dış İlişkiler, Eğitim ve Daire Başkanı Dr. Ahmet İpek, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Fuat Şanal, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, Bölge Müdürü Yardımcıları, Şube Müdürleri, mühendisleri de iştirak etti.

 

 

 

Çalıştay açılışında Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun; orman teşkilatı olarak 5 temel vazifesinin ormanları korumak, iyileştirmek, işletmek, orman köylüsünü korumak ve kalkındırmak olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında; Bursa bölgesinde bal ormanı tesisini katılımcı ve bilimsel bir yaklaşımla gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

 

 

 

“Bursa’da kırsal kalkınma için arıcılığı geliştirmeliyiz”

 

Bölge Müdürü Coşkun düzenledikleri toplantıya 3 Daire Başkanı ve ilgili tüm şube müdürleri, mühendisleri ile iştirak etmelerinin orman teşkilatı olarak hem kırsal kalkınmaya hem de arıcılığa verdikleri değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

 

 

 

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Fuat Şanal, Türkiye’de üretilen balın % 85 inin orman içi veya civarında üretilmesi, arıların biyoçeşitliliğe katkıları ve tozlaşmanın % 75 ini gerçekleştirmesi gibi sebepler göz önüne alındığında orman teşkilatının arıcılığa uzak durmasının mümkün olmadığını ifade etti.

 

“Koloni sayısında Dünya 2.siyiz”

 

Daire Başkanı Şanal, Çin’den sonra dünyada en fazla arı kolonisi olan 2nci ülke olduğumuzu ancak kovan başına üretilen bal bakımından bakılır ise 20 kg dünya ortalamasının çok altında kovan başına üretimin 16 kg olduğunu söyledi. Bu nedenle uygun çiçekli bitkilerin dikilmesi ile bal sezonunu uzatmayı hedeflediklerini söyledi. Organik bal ve Apiterapi konusunda da yapılması gereken çalışmalar olduğunu ifade eden Daire Başkanı Şanal arıcılardan bilgi birikimlerini “dünya’da en pahalı şey tecrübedir” diyerek paylaşmalarını istedi.

 

 

 

“Türkiye’ye Arıcılığı Yalova ve Bursa öğretiyor”

 

Çalıştay Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. Levent Aydın’ın başkanlığında devam etti. AGAM Müdürü Prof. Dr. Levent Aydın, Anadolu’nun arıcılık geçmişini, arı ırklarının % 20 sinin atasının Anadolu olması ve Hitit anayasasında arıcılık ile ilgili maddeler gibi örneklerle anlattı. Yalova ve Bursa’da arıcılığın gelişmiş olduğunu, ülkenin diğer yerlerinde de gelişimi tetiklediklerini söyledi.

 

 

 

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Turgut Keskin, arıların bitki çeşitliliğine, tozlaşmaya katkıları, Bal Ormanı oluşturulmasındaki dikkat edilmesi gereken konuları içeren bir sunum yaptı.

 

 

 

Gıda ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Şube Müdürü Mahmut Serdar Kavasoğlu yaptığı konuşmasında; Bursa bölgesinde 65 ~ 70 bin arı kolonisi olduğunu Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün de destekleriyle 150 bin koloniye çıkılabileceğini söyledi. Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Kavasoğlu; Bal ormanı oluşturulurken iklim, ulaşımın dikkate alınmasının önemini vurguladı.

 

Prof. Dr. Levent Aydın “ Yaşam için arılar” konulu sunumunda arının bilinen ürünü olan bal dışında 8 ayrı çeşit daha ürünü olduğunu, Çin’in yıllık arı sütü üretiminin 4000 ton olduğunu buna karşılık ülkemizin 200 ton’da kaldığını, gelişmiş ülkelerde hava kirliliğinin ölçümü gibi değişik konularda da arıların kullanıldığını ifade etti. Arı-İnsan-Çevre ilişkisinin üzerinde duran Prof. Dr. Levent Aydın insan, hayvan, çevre ve diğer konularda arıların önemli olduğunu kaydetti.

 

 

 

Bursa Arıcılık Birlik Başkanı Yardımcısı Hasan Cengiz; arıcılıkla ilgili yasal mevzuatın geçmişten günümüze gelişimini aktardığı konuşmasına arıcıların problemlerini, düzenledikleri ve planladıkları eğitim çalışmalarını, Bal Ormanı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususları, çiçek açtıkları döneme göre sıraladığı ağaç ve otsu bitkiler ilgili bilgiler verdi. Arıcıların ormandan daha iyi faydalanabilmeleri için baraka konusundaki ve arıcılara imzalatılan taahhüt ile ilgili taleplerini iletti.

 

 

 

Uludağ Arıcılık Derneği Başkanı Mürşid Korkut, konuşmasında, ormandan faydalanma şekillerinin arasında kışlamanın da olduğunu, bal ormanlarının yanı sıra diğer ormanlardan da arıcılık açısından faydalanılabilmesi için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

 

 

 

“Arıcılıkla uğraşan orman köylümüze desteğimiz var”

 

Öğleden önceki oturumda son konuşmayı Orköy Daire Başkanı Mahmut Aydın yaptı. Orköy kapsamında verilen arıcılık kredisini ve halen çalışılan Doğal Bal sertifikasyonu ve yaban hayvanlarının zarar veremediği metal ayaklı kovan projelerini anlattı.

 

Öğleden sonra tarafların serbest söz alarak görüşlerini açıkladıkları bir oturum yapıldı. Oturumda 3’ü Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden, diğer örgütlerden de 2 şer olmak üzere 11 kişilik bir komisyon kurulmasına karar verildi.

 

Kapanış Konuşmasını yapan Bölge Müdürü Coşkun; çalıştayın faydalı olduğunu, bundan sonra “konuşma değil iş yapma zamanıdır. Birlikte çalışalım, Ortak aklı hâkim kılalım. Arıcılık için, memleketimiz için, ormancılığımız için gayret gösterelim” dedi.

 

 

29 Mayıs 2012 Günü Orman Bölge Müdürlüğünde "Bal ormanları" ile ilgili toplantıya katıldık.


Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli