2012 yılı Arıcılık Paneli Düzenledik

 

      02.12.2012 tarihinde birliğimiz Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda  “2012 yılı Arıcılık Paneli” düzenledi.Açılış sunumunu Birlik Başkan Yardımcısı Hasan CENGİZ yaptı.

       Panele çok yoğun bir ilgi vardı.250 arıcı katıldı.

       Panele Tarım İl Müdürü Ömer ÇELİK,Tarım İl Müdür Yardımcısı Ömer CEYLAN , Orman Bölge Müdürlüğünden Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Turgut KESKİN ,U.Ü.İktisat Fakültesinden Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU,Veteriner Fakültesinden Prof.Dr.Levent AYDIN,AGAM'dan Doç.Dr.Ertan GÜNEŞ , Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Hasan İLERİ  ve ekibi,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğünden Uzman Murat KAPLAN ve Birlik Başkanı Selami SEZGİN panelist olarak katıldılar.Paneli Moderatör olarak Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU yönetti.

 

1.Etapta panelistler 20’şer dakika konuları ile ilgili arıcılarımızı bilgilendirdiler.

 

      Birinci Konuşmayı Moderatör Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU yaptı.Ülkemizde yeni gündeme taşınmış olan karabuğday hakkında bilgi verdi.Mayıs ayı civarında ekildiğini,buğday bitkisinden çok farklı bir bitki olduğunu ve Temmuz ayında çiçek açmasının da arıcı açısından önem arz ettiğini vurguladı.

 

       Prof.Dr.Levent AYDIN Varroa Destuructor (yokedici) hakkında geniş bilgi verdi.Varroa destuructorun mücadelesinin mümkün olduğunu ancak  kullanılan ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Arıcılık için üretilmiş ilaçlar dışında ilaç kullanılmamasını vurguladı.Bu tarz ilaç kullanımlarda ve bir ilacın üst üste 2 yıldan fazla kullanılması o içerikteki ilaçların ömrünü kısaltmaktadır dedi.1 Varroanın  önemli olduğunu,2-3 varroa katlanarak çoğalabileceğini, görünen 2-3 varroanın kovanınızda 5-10 katı varroa varlığının işareti olduğunu belirterek, zamanlı ve doğru ilacın uygun dozda kullanılması, olmazsa olmazlardan diyerek arıcıları uyardı.İnsan ve arı sağlığı gözetilerek varro ile mücadelenin prensip haline getirilmesini istedi.

 

       Doç.Dr.Ertan GÜNEŞ arıcılıkta hijyen konularını anlattı.Hijyene dikkat edildiği  takdirde hastalıklar konusunda önemli bir adım atılmış olacağını,el demiri ve arıcılık alet ve ekipmanlarının dezenfektesinde Çamaşır sodası (Sodyum karbonat) % 2 lik çözeltisinin ideal bir dezenfektan olarak kullanılabileceğini belirtti.Bunun yanı sıra Sodyum Hidroksit,Hidrojen Peroksit,çamaşır suyu da iyi bir antiseptik olduğunu, ancak kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Dünyada son zamanlarda nano teknoloji denilen bir yöntemin kullanılmaya başlandığını U.Ü.AGAM’da bu konu ile ilgili denemeler yapıldığını belirtti.

 

       İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer ÇELİK arıcıların toplantıya gösterdikleri ilgiden memnun olduğunu,her zaman arıcının yanında olacağını , İl Müdürlüğünün Toplantı salonlarının arıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılacağını belirterek,  dünya ve Türkiye arıcılığı hakkında bilgilendirdi.Ayrıca birlik üyesi arıcıları boş kovan projesi ile desteklemeye yönelik proje hazırlandığı müjdesini verdi.

 

       İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ömer CEYLAN  Dünyada ve Türkiye'deki arıcılığın durumunu rakamlarla belirtti.Türkiye arıcılığının dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğünün arıcılık açısından yaptığı faaliyetleri anlattı.Açılan kurslar ve verilen desteklemeler ile ilgili bilgi verdi.

 

       Ziraat Bankası kredileri,başak kart ve ziraat sigortanın arıcılara sağladığı imkanlar,arıcılık kredileri (Sübvansiyonlu,faiz indirimli) konularında Şube Müdürü Hasan İLERİ , İrfan BURAY ve ekibi arıcıları bilgilendirdi.

 

        İlimizde yeni bir kuruluş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü adına Uzman Murat KAPLAN % 50 hibeli çiftlik kredilerinin nasıl kullanılacağını,hangi makine ekipman için kullanılabileceğini anlattı.Arıcıların bireysel olarak başvurmaları gerektiğini, kovan dahil olmak üzere bütün alet ve ekipmanlarının destek kapsamında olduğunu belirtti. Arıcı barakasının (beton,metal,ahşap v.s) şu an itibari ile kapsam dahilinde olmadığı, anacak bu konunun teklif olarak kapsam dahiline alınması girişiminde bulunacaklarını, izah etti.Tüzel kişiliklerin de baş vurabileceğini ancak şirket konumunda olmalarının gerekliliğini vurguladı.

 

        Birlik Başkanı Selami SEZGİN 2012 yılının değerlendirmesini yaptı.Birliğin 2012 yılındaki faaliyetlerini, AGAM ve Tarım İl Müdürlüğü ile yapılan Protokolün içeriğini anlattı.Birlik yönetiminin yenilenmesi ile birlikte kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini ,bal ormanları ile ilgili çalıştaya katıldıklarını ,konaklama alanları ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile çalışmalar yapılmakta olduğunu açıkladı.Çam koşnilinin yaygınlaştırılması çalışmalarının Yapılacağını,2008 yılından beri bu konu ile ilgili birliğimiz üyeleri ile yönetim kurulumuz çalışmalar yaptığını, Çam koşnilinin Zararlı böcekler grubundan çıkarılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde  bal ormanları sunumu esnasında talepte bulunduğunu ve çam koşnilinin zararlı böceekler listesinden çıkarıldığı müjdesini Muğla-Marmaris 2012 Arıcılık ve Çam Balı kongresinde Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU’nun açıkladığını belirtti.

Başkan : Artık arıcılarımız ege  bölgesine gitmeden de  Çam balı üretimini Bursa’da çam ormanlarında yapabileceklerini söyledi.

 

İkinci oturumda arıcılar sordu, konu uzmanları cevap verdiler.

       Bu bölümde konaklama,destekler,krediler,sigorta,hastalık ve zararlılar konularında sorular soruldu.Konu Uzmanları cevaplandırdılar.

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli