Birlik Üyelik Dilekçesi

BURSA İLİ  ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİGİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGINA  

                                                                                                                                                                                                                            BURSA

Aşağıda belirtmiş olduğum adreste arıcılık yapmaktayım. Arıcılar birliği ana sözleşmesini okudum. Üyelik şartlarını zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi taahhüt ederim. Ana sözleşmede yazılı bütün sorumlulukları ve yükümlülükleri bilerek birliğe kaydımın yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                         .../   ....../ 20

                                                                                                                                  İmza

 T.C.Kimlik Nosu                    :

İşletme Numarası                  :

Adı Soyadı                            :

Baba Adı                              :

Doğum yeri ve Tarihi            :

İkametgah Adresi                :

Öğrenim durumu Mesleği      :          

 

Arılık Sistemi                         Sabit      :                                       gezginci :

Arılık adresi   :      

 

Kovan Sayısı: Modern:............     Eski Tip: ……………            .    Toplam Kovan : ....... .


Telefonlar: Ev:· .............................. Çep : .................... :................... ……. İş: . ……………

 

Ortaklık payı olarak: 100 TL ........./ ...../  20..        tarih ve cilt no: ............. Sayfa No : ............. lu  makbuz ile tahsil edilmiştir. Giriş ...../ ..../ 20..    tarih ve ...............  sayılı yönetim kurulu kararı ile ........................ nolu ortaklığa kabul edilmiştir.

 

 

   Hasan CENGİZ                                                                Selami SEZGİN 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli