Ülkemizde Arıcılık
Ülkemizin çok zengin bir bitki örtüsüne ve farklı iklim kuşaklarına sahip oluşu arıcılığımızın gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkemiz arılı  kovan varlığı  açısından Çin’den sonra 4.800.000 kovan sayısı ile Dünya’da 2 nci sırada yer almaktadır.Bu kovan varlığı ile 85.000 ton civarında bal üretimi gerçekleştirilmektedir.