18.12.2013 Tarihinde Arıcılık Paneli Düzenledik
18.12.2013 Tarirhmde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 350 Kişinin katılımı ile Arıcılık Paneli Düzenledik.
Panelimize Bursa İl Gıda Taırm ve Hayvancılık Müdürü adına Gürsel GÜNAY, Orman Bölge Müdür adına Bölge Müdür Yardımcısı Hasan BOZAN , TKDK uazmanı, T.C.Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğünde Hasan İLERİ,  TAB Başkanı Bahri YILMAZ, Uludağ Üniversitesinden Prof.Dr. Ercan DÜLGEROĞLU, Hacettepe Üniversitesinden Doç.Dr.Aslı ÖZKIRIM, Hacettepe Üniversitesinde Doç.Dr.Aslı ÖZKÖK (TAGEM de çalışıyor), Sakarya İl Birlik Başkanı , Düzce İl Birlik Başkanı, Balıkesir İl Birlik Başkanı, Kocaeli İl Birlik Başkanı , Bursa İl Birlik Yönetimi ve 350 civarı arıcımızın katılımları ile Arıcılık Panel yaptık.
Panelde ; Açlılışı Birlik Başkan Yardımcısı Hasan CENGİZ yaptı.
       
Brilik Başkanı Selami SEZGİN birliğin faaliyetlerini, TAB arıcılığa kazandırdıkları, kurum ve kuruluşlarda arıcıların beklentileri ile ilgili açıklamalar yaptı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına Şube Müdürü Gürsel GÜNAY konuştu.Arıcılara yapılan destekler, konaklama sorunları, yasaların getirdiği sorumlulukları anlattı.
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan BOZAN Orman alanlarında konaklama , çam koşnili alanlarında kesim , bal ormanları kurulması konularında bilgi verdi.Orman alanlarında arıcıların konaklama ile ilgili problemlerin çözüldüğünü, ancak kalıcı yapıların inşa edilmemesi kaydı ile baraka ve çadır kurulması konusunda da izin verildiğini belirtti.Ayı ile ilgili problemlerde arıcının önlem alması gerektiğini, doğal hayatın da korunmasının gerekli olduğunu belirtti.
TKDK Kurumu arıcılarımız kurum tarafından verilen destekleri , şartlarını, çağrıları ve nasıl yararlanılabileceği konularını açıkladı.Arıcılar bu  destekler kapsamına kamyonetin de alınmasını talep etti.Kurum yetkilisi bu talebin üst makamlara aktarılacağını söyledi.
Ziraat Bankası Kredileri konusunda Bölge Müdür Yardımcılarından Hasan İLERİ detaylı bir açıklama yaptı.Arıcıların sorularını cevaplandırdı.
TAB faaliyetlerini ve çalışmalarındaki elde edilen başarıları, bu başarıların arıcılar sayesinde elde edildiğini söyledi.
İKİNCİ OTURUM BİLİMSEL OTURUM OLARAK YAPILDI
Oturumu Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU yönetti.
Türkiye ve Dünya Arıcılığını TAB Başkanı Bahri YILMAZ anlattı.Göçer arıcılığın ülkemiz açısından vaz geçilemez bir uygulama olduğu,Arıcılarımızın geçim kaynaklarını arıcılıkta sağlayabilmesi için mutlak göçer arıcılığı yapması gerektiğini belirten YLMAZ aksi halde ülkeimz naktar ve polen kaynaklarının bir çoğunun heder olup gideceğine de vurgu yaptı.Arıcılığın İnternetten öğrenilemeyeciğini, usta çırak ilişkisi ile yürütülmesinin gerekliliğini belirtti.Dünyanın bir çok yerinde de göçer arıcılığın var olduğunu söyleyen YILMAZ hastalıklar ve varroa'nın Dünya arıcılığının önemli sorunu olduğunu belirterek çözüm yollarınında aynı yöntemler olduğunu vurguladı.Konu ile ilgili soruları cevaplandırdı.
Doç.Dr.Aslı ÖZKIRIM Arıcılık Hastalık ve Zararlıları ile mücadele yöntemlerini anlattı.Özellikle varroa mücadelesi,Yavru çürüklükleri konularına değindi.Son zamanlarda en önemli konulardan bir tanesi de erkek arı kısırlığı olduğu hususlarını dile getirdi.
Doç:Dr.Aslı ÖZKÖK arı ürünleri konularına değinerek Propolis üretimi ve kullanımı ile, ekstart üretimi ve kullanımını anlattı.Polen,bal ve arı sütü üretimi ve faaydaları ile kullanımı hakkında arıcılarımızı bilgilendirdi.
 
Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU paneli yönetirken aynı zamanda arıcılıkta iktisat ve pazarlama konularında arıcılarımızı bilgilendirdi.
Arıcılarımızın soruları alındı ve konu uzmanları tarafından cevaplandırıldı.
Panelimiz planlandığı gibi saat : 16.15 civarında son buldu. Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli