BİRLİK ÜYELİĞİ DİLEKÇESİ

BURSA İLİ  ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİGİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGINA  

                                                                                                    BURSA

Aşağıda belirtmiş olduğum adreste arıcılık yapmaktayım. Arıcılar birliği ana sözleşmesini okudum. 

Üyelik şartlarını zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi taahhüt ederim.

Ana sözleşmede yazılı bütün sorumlulukları ve yükümlülükleri bilerek birliğe kaydımın 
yapılmasını arz  ederim.

                                                                                       ………/ ……./ 20…

                                                                                               İmza

T.C.Kimlik Nosu                    :

İşletme Numarası                  :

Adı Soyadı                            :

Baba Adı                              :

Doğum yeri ve Tarihi             :

İkametgah Adresi                 :

Öğrenim durumu Mesleği         :          

Arılık Sistemi                                                                                                                    

Sabit      :                                                                  Gezginci :


Arılık adresi   :      

 

Kovan Sayısı                                                                                                           

 Modern:............             Eski Tip: ……………                 Toplam Kovan : ....... .

Telefonlar                                                                                                                         

 Ev:· .............................. Çep : ...............................……. İş: . ………………………………..

Ortaklık payı olarak: 100 TL ........./ ...../  20..   tarih ve cilt no: ............. Sayfa No : ............. nolu 

makbuz ile tahsil edilmiştir.Giriş ...../ ...../ 20..    tarih ve ...............  sayılı yönetim kurulu kararı 

ile....................... nolu ortaklığa kabul edilmiştir.

 

        Hasan CENGİZ                                                            Selami SEZGİN                                                                      

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli