ARICILARIMIZIN ORMAN TAAHHÜTNAMESİ GİRİŞİMLERİMİZLE DEĞİŞTİRİLDİ
Arıcılarımız Ormanda Konaklama Yaparken Orman Teşkilatları tarafından arıcılarımıza imzalatılan "Tahhütname" yi 2010 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde "BAL ORMANI ÇALIŞTAYI" nda yapmış olduğumuz sunumda düzeltilmesi talebinde bulunduk.Örnek bir "Tahhütname" yi hazırladık ve sunumuz esnasında Bakanlık yetkililerine verdik.Daha sonra konuyu resmi yazı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına,Merkez Birliğimize ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına taşıdık.Bizim istediğimiz gibi düzeltildi.Önceki ve yeni hali olan "TAHHÜTNAME" aşağıdadır. EK-2 yeni tahhüttür.

Gezgin Arıcılar Taahhütnamesi (5) (58.66 kb)(TIKLA)

Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli