DESTEK HESAPLARINDA KESİLEN HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ İADE EDİLECETİR

 

 

 

Sayı: 2014/02/114 Tarih: 25.02.2014

 

Konu: Hesap İşletim Ücretleri Hk.

 

… İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Hayvancılık Destekleme ödemelerinin arıcı hesabına aktarılmasından sonra hesap işletim ücreti adı altında kesilen meblağların şikayet gelen illerde arıcı hesaplarına iade edileceğine dair T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce tarafımıza bilgi verilmiştir. Konunun takip edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

                                                                                                                               Bahri YILMAZ

 

                                                                                                                          TAB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli