ESKİ VE YENİ ORMAN TAHHÜTNAMESİ

(YENİ TAAHHÜTNAME)

 

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

 

 

 

ORMAN ALANLARINDA KONAKLAYACAK

GEZGİN ARICILAR İÇİN TAAHHÜTNAME

 

 

Gezginci arıcı olarak kovanlarımı Orman Teşkilatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe  Müdürlüğünün teknik elamanları ve Arıcı birlik temsilcilerinin birlikte tespit etmiş olduğu yerde konaklayacağımı, konaklama mevsimi boyunca, konakladığım yerde orman yangınlarına sebebiyet vermem durumunda kanuni zararların tarafımdan karşılanacağına, ormanda ateş yakmayacağımı, yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmayacağımı, anız ve bitki örtüsünün yakılmasına sebebiyet vermeyeceğimi, herhangi bir yangına karşı kullanılmak üzere konaklama yerinde en az 100 lt.su bulunduracağımı, konakladığım yerde orman örtüsüne zarar vermeyeceğimi, çadır ve sökülüp takılabilir baraka dışında tesisi veya bina yapmayacağımı ve konaklama sona erdiğinde arı kovanlarımla birlikte çadır ve sökülüp takılabilir barakamı kaldıracağımı, Orman idaresi tarafından yapılacak ilaçlamalarda bir hafta önceden bilgilendirmem durumunda tedbir alacağımı, teknik arıcılık yetiştiriciliğinde kullanılan körük kullanımında dikkatli olacağımı, orman suçu işlediğim takdirde bir daha aynı yerde ve muhitte , gerek şahsen ve gerek oralarda geçici kovan bulunduranlarla ortaklık kurmak sureti ile arı konaklama talebinde bulunmayacağımı kabul ve TAAHHÜT ederim.

 

 

                                                                                                          Tarih :……/…../…..

 

                                                                                                                      İmza

 

                                                                                                             Adı ve Soyadı

 

 

T.C.Kimlik No:  ……………………

 

Adres              : ……………………..

 

 

 

 

 

NOT : İş bu taahhütname Noter tasdiksiz olarak ta

 taraflar arasında yapılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

(ESKİ TAAHHÜTNAME)

 

                                                                                                                                                         Ek-1

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

 

 

 

GEZGİN ARICILAR İÇİN TAAHHÜTNAME

 

 

Gezginci arıcı olarak arı kovanlarımı Orman Teşkilatının göstermiş olduğu yerde konaklatacağımı, izin verilen yerler dışında konaklamayacağımı, konaklama mevsimi boyunca yıl içerisinde gerek konakladığım yerde ve gerekse Devlet ormanına yakın yerde orman yangınlarına sebebiyet verebilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağımı, ormanda ateş yakmayacağımı, yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmayacağımı, anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasına sebebiyet vermeyeceğimi, kovanlarda bal alınması amacıyla ateş, tütsü v.s. yapmayacağımı, Orman-Halk ilişkilerinde, köylülerin hayvan otlaklarına ve hayvanlarına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağımı, konakladığım yerde orman örtüsüne zarar vermeyeceğimi, sabit veya taşınabilir bina veya tesis yapmayacağımı, Orman idaresinin ilaçlama çalışmalarında bulunacağı zamanlarda arıların zarar görmemesi için kovanlarımı ilaçlama müddetince kaldıracağımı, kovanlarımı kaldırmadığım takdirde doğacak zararlardan ötürü orman idaresinden herhangi bir talepte bulunmayacağımı, gerek civar köylüler ve gerekse Orman idaresi görevlileri ile herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğunda ve orman suçu işlediğim takdirde bir daha aynı yer ve muhitte, gerek şahsen gerekse ayni mevkide  geçici kovan bulunduranlarla ortaklık kurmak sureti ile herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul ve TAAHHÜT ederim.

 

 

                                                                                                          Tarih :……/…../…..

 

                                                                                                                     

                                                                                                             Adı ve Soyadı

                                                                                                                      İmza

 

 

T.C.Kimlik No:  ……………………

 

Adres              : ……………………..

 

 

 

 

 

NOT : İş bu taahhütname Noter tasdiksiz olarak

 taraflar arasında yapılabilecektir.

 

 

 

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli