EYLÜL 2014 TOPLANTISINI MERA KOMİSYONU SORUMLUSU İLE BİRLİKTE YAPTIK
Tarım Mera Komisyonu Sorumlusu Birliğimiz Üyesi Zir.Müh. Ahmet BEYAN Yönetim Kurulumuzun Eylül 2014 ayı toplantısına katılarak Yönetim Kurulumuzu mera ve arı ilişkilerini yasal açıdan bilgilendirdi.