GELENEKSEL İNEGÖL 1.ARICILIK PANELİ

19.03.2015 tarihinde İnegöl İlçemizde Geleneksel 1.Arıcılık panelini gerçekleştirdik.Panelimize Uludağ Üniversitesi Bilim adamlarından Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU,Doç.Dr.Cevriye MERT ,Birlik Başkanımız ve Başkan yardımcımız,İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı,İnegöl İlçe Tarım Müdürü,Belediye Kırsal kalkınma Şube Müdürü Köy Muhtarlarımız,ve 100 civarında arıcımız katıldı.

Açılış konuşmasını İlçe Belediye Başkan yardımcısı Eşref YİĞİT yaptı. Belediyenin arıcılarımıza her türlü desteğini esirgemeyeceğini, arıcılara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ettiler.

Birlik başkanımız konuşmalarında Birliğimizin faaliyetlerini,kurum ve kuruluşların sağlamış olduğu destekleri, özellikle Orman Bölge Müdürlüğünce İlimiz arıcılığına Orman Bakanlığınca Türkiye arıcılığına önemli hizmetler sunduğunu, ormanları bütün arıcılarımıza açtığını belirterek Orman teşkilatına teşekkürlerini belirtti.2014 yılı içinde arıcılarımıza Bursa Büyükşehir Belediyesince sağlanan araç imkanları ile Muğla Fethiye de Uluslar arası Arıcılık ve Çam balı kongresine götürüldüğünü, fuarlara gidildiğini belirten Selami SEZGİN zaman bulup bu etkinliklere katılamayan üyelerimizin de bilimsel gelişmelerden haberdar olması için ülkemizin çeşitli üniversitelerinden bilim adamlarını arıcılarımızın gelebileceği ilimiz merinos kongre merkezinde her yıl geniş kapsamlı ve katılımlı paneller ve toplantılar düzenlediğini ifade etti.  Bu panellerde kredilendirme,destek ve hizmet kurum ve kuruluşları ile arıcılarımız buluşturduklarını, ikinci oturumla da bilimsel gelişmelerle buluşturduklarını ifade etti. İnegöl Belediyesine ve Kırsal kalkınma Şube Müdürü Fevzi İNAL beye bu panelin düzenlenmesindeki hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasını bitirdi.

 

İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan AKSAKKALI ilçenin arılı kovan varlığı ve arıcılık açısından önemli potansiyele sahip olan İnegöl’ün arıcılık ve arı ürünleri üretiminde merkez haline geleceğini anlattı.Yasal olarak arıcıların yapması gerektiği kuralları belirten AKSAKKAL arıcılar birliğine üye olmanın şartlarını da ifade etti.

 

Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr.Cevriye MERT Bitki yetiştiriciliğinde polinasyonun önemini ve polinasyonda bal arılarının üstlendiği görevleri anlattı.Arılarla ilgili Dünyanın bildiği Bilim adamı Albert Einstein’ın konu ile ilgili arıların yok olması halinde insanların 4 yıl gibi kısa bir zamanda yok olacağını hatırlatarak tabiat ve meyve yetiştiriciliğinde arıların ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

 

Bursa ilinin eskiden beri Kestane ile anıldığını belirten MERT artık kestanelerimize zarar veren mürekkep hastalığının zarar oranının azaldığını belirterek bundan sonra tekrar Bursa eski günlerdeki gibi kestane kenti olmaya devam edeceğini ve İnegöl İlçemizin ise bu konuda şanslı olduğunu belirtti.İnegöl’ün uludağ’ın devamı olan yaklaşık 15 civarında köyünde kestanenin yetiştiğini belirten MERT, kestane balının özelliklerini ve diğer ballardan farklılıklarını izah etti.Kestane ağaçlarının olması bal alınması için yeterli olmadığını bazı çeşitlerin polen ve bal vermediğini görsellerle arıcılarımıza tanıttı.

 

Ülkemizde Kestane yetiştiriciliğinin % 60 civarında Ege bölgesinde % 30 civarında Karadeniz bölgesinde geri kalan % 10 civarında ise Marmara bölgesinde olduğunu belirten MERT, meyve yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçların da arıya zarar vermemesi için ve ilaç atanlara da aynı zararları vermemesi için akşam saatlerini ve sabah erken saatlerin tercih edilmesini, ilaçların su kaynaklarına karışmaması için kutuların ve ilaç paketlerinin toplanarak bir yerde imha edilmesini istedi.

 

Prof.Dr.Ercan DÜLGEROĞLU Dünyada gündem yaratan arı çalışırken ve çerçeveler çıkarılmadan balı süzme olarak alınabilen kovanı tanıttı.Bu kovanın arıcılık açısından önemli bir bilimsel gelişme olduğunu belirten DÜLGEROĞLU, kendisinin de iktisat  profesörü olması dolayısı ile ekonomik açıdan maliyetini yüksek olduğunu belirtti. Dünyanın bir çok yerinde kovan hakkında yorumları görsellerle arıcılarımıza sunan DÜLGEROĞLU bilimsel açıdan güzel bir gelişme olduğunu ekonomik açıdan ise amatör ve hobi arıcılığı açısından önem arz eden gelişme olduğunu belirtti.

 

Toplantımız sat :15.30’da son bölüm olan soru cevaplar oturumu ile son buldu.


 

 
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli