ZİRAAT BANKASI BÖLGE MÜDÜRÜ VE HÜRRİEYT ŞUBE MÜDÜRÜ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİLER

18 MART 2015 tarihinde Birliğimizi ziyaret eden Ziraat Bankası Böle Müdürü Dr.Murat Serdar BULUT, yine Bölge Müdürlüğünde Yönetici Hasan İLERİ ve Hürriyet Şube Müdürü ekip olarak yaptıkları ziyarette TARSİM konusu ve uygulanacak yöntemler görüşüldü.TARSİM uygulamalarına yabani hayvan parçalamalarının da sigorta kapsamına alındığını belirten İLERİ bu konuda yöntemin ne olacağı konusunda netlik olmadığını belirtti.Birlik başkanı Selami SEZGİN bu konunun eksperlere anlatılması , ayı parçalamasında mutlaka izler ve tırnak izlerinin olacağı hususunda görsel bilgiler sunulmalı dedi.

Tarımsal kredilerde uygulanan faiz oranlarının sübvanseli kredilerde % 4 civarında, diğer kredilerde ise normal tarımsal kredi faizlerinin uygulanacağı belirtildi.Bölge Müdür BULUT  Birlik üyelerimize yönelik ortak bir çalışma yapmayı önerdi.Birlik yönetimimiz bu konuda gerekli olan yardımı sağlayacağımızı ve üyelerimizin faydalanabileceği kredi imkanlarının tespit edilerek üyelerimize duyurulacağını belirtti.

Kredi kullandırılması konusunda arıcılarımızın işletmesi ve arılıklarının bulunduğu şubede kredi kullanması zorunluluğunun ve bu yöndeki teamüllerin elastik hale getirilmesi isteminde bulunan SEZGİN'e Bölge Müdürü BULUT bu konuda merkez ilçelerde Hürriyet Şubesinin referans şube olması konusunda mutabık olduklarını ifade ettiler.

Birliğimizin bankacılık işlemlerinde bazı sorunları Hürriyet şube Müdürüne iletildi ve Arılı Kovan desteklerini alamayan üyelerimizin isimleri verildi ve 2 gün sonra emanet hesaplardan TC.Kimlik numaralarına aktarıldığını belirtti


Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli