BİRLİĞİMİZİ TARSİM BÖLGE MÜRÜR YARD.VE VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI ZİYARET ETTİLER

TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı H.Hüseyin YILMAZ ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan SAĞLAM birliğimizi ziyaret ettiler.TARSİM'in kapsamına 2015 yılından itibaren vahşi hayvan parçalamalarının da dahil edildiğini belirten YILMAZ arıcılıkta % 50 destekli olarak uygulanacak pirim oranının % 1.4 olduğunu , sabit arıcılıkta ise 0,9 olduğunu belirtti.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan SAĞLAM Birliklerin satış yapabileceği yem katkı maddelerinden bahis ederken ilaç satış yapabilmeleri için ancak veteriner hekim çalıştırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.Klinik veya hastahanesinin olmasının gerekli olduğunu belirtti.
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli