2015 Yılı Arıcılığımız

2015 Yılı Türkiye Arıcılığı

 

Ülkemiz arıcılığı gün  geçtikçe çok daha düzenli ve çok daha sağlıklı bir sistematik sektör haline gelmektedir . Arıcılığımızın gelişmesinde birliklerin kuruluşu olan 2003 yılı bir başlangıç noktası olmuştur. 79 il ve Ankara’da merkez birliğinin kurulması ile arıcılar farkındalık yaratmışlardır. Arı ve arıcı toplumsal hayatın dışına itilirken, insanların bulunduğu alanlardan uzak tutulurken bu gün bütün insanlık arısız hayatın olamayacağının farkına varmıştır. Bu bir eğitim sürecinin, tanıtım çalışmalarının  ve sektör olma mücadelesinin sonucudur. Yetiştirici veya üreticinin birlik, kooperatifi, dernek gibi bir  sivil toplum örgütünün çatısı altında toplanması sorunlarını dile getirme, çözüm bulma ve varlığında haberdar olma açısından önemli bir adımdır. Arıcılar gelişmiş ülkelerde 1800’li yıllarda sektör  haline gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyada   MÖ 2000 yıllarında yaşamış olan Hititler arıcılık konusunda yasa yapmışlardır. Ülkemiz açısından geç kalınmış bir çalışma olmasına rağmen 2003 yılında Arı Yetiştiricileri Birlikleri kurulması ve aynı yıl Yönetmelik bazında yasa çalışması yapılmıştır. Bu süreç çok hızlı bir şekilde arıcılarımız açısından kabul görmüş ve birlikler çatısı altında toplanmışlardır. 12 yıllık bir süreçte  40.000 civarında olan arıcılarımızın sayısı 60.000 olmuştur. İtibar gördüğünü, sorunlarını anlatabildiği bir birliğini gören arıcı günden güne arı ailesinde sayısal artış ve üretimde de yüksek üretim ve üretim çeşitliliğine yönelerek para kazanabilir hale gelmiştir. Arılarımıza  zarar veren hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinde uygulanan yöntemlerde Dünya ile entegre oldular. Birliklerin yapmış olduğu toplantı, seminer, kongre, fuar, festival gibi çalışmalarla arıcılarımız Dünyada uygulanan bütün teknik ve teknolojilerle tanışma imkanını buldular.

2105 yılına gelindiğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Arı Yetiştiricileri Birliklerinin gayretli ve koordineli çalışmaları ile, Araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin Bilimsel verileri ışığında Cumhuriyet Tarihinin rekor üretimi yapılmıştır.60.000 arıcı, 6 milyon civarında arılı kovan varlığı ile 103.000 ton bal üretimi gerçekleşmiştir.

2007 yılından beri arılı kovanlarımız Arıcılık kayıt sistemi üzerinde kayıt altına alınmaktadır. 2012 yılından beri de üretim miktarları kayıt altına alınmaktadır. Bal, polen, arı sütü, arı zehiri, propolis, aynı zamanda yıllık satın alınan ana arı ve arıcı tarafından üretilen ana arı da kayıt altına alınmaktadır. Arılı kovan tespitlerinde bütün aktif arı aileleri görülerek tespit edilmektedir.

Birliklerimiz önderliğinde ülkemiz Dünya arıcılığında söz sahibi olmaya devam edecektir.2017 Apimondia Dünya arıcılık kongresi  Ülkemizde yapılacak olması da önemli  bir kazanımdır.

Hep beraber sağlıklı ve  bol kazanç için ele ele verelim, önümüzdeki her yıl  yeni bir rekor üretim yapalım.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Selami SEZGİN

                                                                                                                                                             Birlik Başkanı
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli