Çam balı alanlarında konaklama
2016_07_007 konaklamalar hk (35.5 kb)

Sayı: 2016/07/045                                                                               Tarih:25.07.2016

Konu: Çam alanlarında konaklama

 

 

 

 İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Nisan ayından bu yana yaşanan iklimsel olumsuzluklar nedeniyle arıcılarımızın konaklamalarında sorun yaşamaması ve kapatılmış alanların açılması yönünde çaba gösterilerek arıcılarımızın kısmen de olsa üretim yapabilmesini sağlama yoluna gidilmektedir.

Yılın son bal üretimi olan çam alanlarında da hiçbir bölgenin kapatılmaması ve arıcılarımızın zararlarını az da olsa telafi edecek üretimi gerçekleştirebilmeleri için gerekli girişimler yapılmaktadır. Yazımız ekinde bulunan HAYGEM’e yazdığımız 2016/07/007 sayılı yazı ile başta Muğla olmak üzere Aydın, İzmir ve Antalya illerindeki üretim sahalarının arıcılara kapatılmaması ve turizm nedeniyle kapatılan bazı mahalle/köylerin açılması hususunda zamanından önce başvuru yapılarak arıcılarımızın sıkıntı yaşaması önlenmeye çalışılmaktadır. Bölgesel olarak yaşanabilecek sıkıntıların ivedilikle çözülebilmesi için vakit kaybedilmeden merkez birliğine yazılı olarak bildirilmesi hususunu önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ziya ŞAHİN

      TAB Yönetim Kurulu Başkanı

 
           
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli