Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri

 

BURSA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Sayı : 2016 /                                                        13.01.2016

 

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

                                                                  ANKARA

Birliğimiz 2016 yılında Genel Kurulunu Yapmış olup, Ticaret Sicil Müdürlüğünde Genel Kurul Tutanağını yayınlayarak geçerliliğini sağlamak için müracaatını yapmıştır.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Türk Ticaret Kanununda karşılığı tam olarak tarif edilmemiş olan Birliklerin yayınlanma butonunda da yerleri tam karşılık ifadesini bulamadığından yayınlamada  sorun yaşamaktayız.

Acilen Ticaret kanununda yeri net belirlenmemiş olan Birliklerin yayınlanması için Ticaret sicil Müdürlüklerinin online menülerinde Kooperatifler, şirketler gibi birlikler başlığının ilave edilmesi hususunda gerekli girişimlerin ve yazışmaların yapılarak ivedilikle çözüm üretilmesi gerekmektedir

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                       Selami SEZGİN

                                                                                  Bursa İli Arı Yetiştiricileri

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

NOT : Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Kooperatifi diye başlıkta görünüyor. Kooperatif eklenmez ise Sistemde Bursa İli Arı Yetiştiriciler Birliği veya Birlik diye aranıldığında Birlikler başlığı olmadığından  "sonuç bulunamadı" diye cevap veriyor.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Hürriyet Mahallesi Camii Sokak No : 14 / A                                       Tlf:         0224-2473777

                                    Osmangazi / BURSA                                        GSM    :    05337106129

                                                                                                              Başkan :   05332817935
Son Duyurular
» Mustafa Kemalpaşa İlçesi Orman İşlt.Şefini ziyaret
» bal alımı
» Apımondıa Yarışmaları
» Karacabey bölgesindeki arıcılarımızın dikkatine !
» Edirne iline sevk işlemlerinde uygulanacak Tampon bölge yazısı
» Birliklerin Genel Kurul ve Tüzüklerinin Tescil işlemleri
» Bursa Balı 110 Bal arasında 2.olmuştur
» 2016 DESTEK LİSTESİ
» 5.Olağan Genel Kurul İlan ve Gündemi
» kredi erteleme örnek dilekçesi
» Kredi erteleme talebi ile ilgili Merkez birliğinin yazısı
» Çam balı alanlarında konaklama
» Gemi ile geçişlerde Arıcılara öncelik hakkı genelgesi
» arılı kovan başvuruları 2016
» Arılık Transfer ve Konaklama 2016 talimatı
» HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02
» kovan fotografları
» Ercan DÜLGEROĞLU'nun programı
» 2015 Yılı Arıcılığımız
» 4.Geleneksel Arıcılık Paneli