Balın Bileşimi

Üretimin yapıldığı yöredeki bitki türlerine ve üretimin yapıldığı zamana göre değişmektedir. 
Ancak genel ortalama olarak balın %80'i değişik şekerlerden %17'si sudan meydana gelir. 
Geri kalan %3'lük kısım başta enzimler olmak üzere, balı bal yapan ve balı değerli kılan maddelerden oluşur. 
Balın bileşimini oluşturan maddelerin % ortalama değerleri aşağıda verilmiştir:

MADDE ALT SINIF %
Su
17.20
Şekerler
79.59

Früktoz (Meyve Şekeri) 38.19

Glikoz(Üzüm Şekeri) 31.28

Sakkaroz (Çay Şekeri) 1.31

Maltoz (Disakkaritler) 7.31

Yüksek Şekerler 1.50
Asitler
0.57
Protein
0.26
Kül
0.17
İz Elementler
2.21

Pigmentler

Tat ve Aroma Maddeleri

Şeker Alkolleri

Teninler

Enzimler

Vitaminler

Balın Bileşimini Oluşturan Maddeler

Su 
Baldaki su miktarı balın olgunlaşma durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.
Normal olarak olgunlaşmış ballar %17 dolayında su içerirler. Baldaki su oranının yüksek 
olması balın daha kolay bozulmasına neden olur. Bu nedenle süzme bal, tamamen veya 
en azından yarısı sırlanmış peteklerden elde edilmelidir. 


Karbonhidratlar
 
Bal, kaynağına ve bal özünü bala çeviren arıların salgı bezlerinin salgıladıkları enzimlerin
aktivitelerine bağlı olarak yaklaşık 15 çeşit şeker içerir. Ancak, şekerler içersinde büyük 
çoğunluğu früktoz (levüloz) ve glikoz (dekstroz) oluşturur. Balda toplam şeker oranı % 80 dolayındadır. 


Mineral Maddeler
 
Balda; demir, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, silisyum, alüminyum, krom,
nikel ve kobalt gibi değerli mineral maddeler vardır. Salgı balları mineral maddelerce 
daha zengindir. Bu özelliğinden dolayı tedavi amaçlı da kullanılırlar ve kristalize olmadıkları 
için bazı tüketiciler tarafından tercih edilirler. 


Proteinler 
Balın kaynağına bağlı olarak, proteinlerin yapı taşları olan aminoasitler ballarda 

oldukça düşük düzeylerde bulunurlar. Balda 17 adet farklı aminoasit tespit edilmiştir. 


Asitler 
Asitler, bala kendine has kokuyu veren maddeler olup balın asidik yapıda olmasını sağlarlar.

Balın pH değeri değişik şartlar altında 3.4 ile 6.1 arasında değişmekle birlikte ortalama olarak 3.9'dur. 


Enzimler
 
Balda, bir kısmı bitkilerden bir kısmı da arının salgı bezlerinden gelen değişik 
enzimler bulunur. Enzimler balın en değerli maddeleridir. Doğal ve ısıtılmamış ballarda
enzim miktarı oldukça yüksek olup bu tür ballar kaliteli ve çok değerlidir. Bal ısıtıldığı 
oranda enzim değerinde kayıplar olur. 


Vitaminler
 
Bal, kaynağına ve içerisindeki polenlerin miktar ve çeşidine bağlı olarak B, C, E ve K vitaminleri içerir.

Kaynak: http://www.tarim.gov.tr