Balın Standardi
Bal, 22 Ekim 2000 tarihine kadar "TS 3036" sayılı bal standardı ile tanımlanmaktaydı.
Ancak, bundan böyle bu tarihte 24208 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren
Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı "Bal Tebliği" hükümlerince tanımlanmaktadır.
Bal Tebliği'nin 6. maddesinin bazı hükümleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre; 
•     Balın nem miktarı % 20'den, asitlik miktarı 40 meg/kg'dan  fazla olamaz, 
•     Balda diastaz sayısı 8'den az olamaz, ancak narenciye balı gibi yapısında doğal olarak
düşük miktarda enzim içeren ve doğal olarak HMF miktarı 15 mg/kg'dan fazla olmayan
balda diastaz sayısı 3'den az olamaz, 

•     Balda hidroksimetil furfurol (HMF) miktarı 40 mg/kg'dan fazla olamaz, 
•     Bala herhangi bir madde katılamaz ve yapısında bulunan herhangi bir madde uzaklaştırılamaz, 
•     Bal ticari glikoz, naftalin ve nişasta içeremez. 

İlgili tebliğde balın ambalajlanması, etiketlenmesi ve diğer konularında ayrıntılı tanım ve açıklamalara yer verilmiştir. Bu nedenle balla ilgilenen herkesin Bal Tebliği'ni bilmesi ve

buna göre hareket etmesi zorunludur.

Kaynak: http://tarim.gov.tr