Bal Mumun Yapısı
Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür Balmumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir Balda bulunan karbonhidratlardan sentezlenir Arıların 1 kg balmumu üretebilmeleri için 6-10 kg bal yemeleri gereklidir
Mum salgılayan arılar önce bal yerler daha sonra 35 oC'da zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar Mum pulcuğu karın halkalarından ayaklarla çeneye aktarılır Çenede işlenen balmumu petek örme ve yapmada kullanılır
Kimyasal yapısında; alkali esterler (%72), serbest yağ asitleri (%14), hidrokarbonlar (%11), serbest alkoller (%1) ve bilinmeyen maddeler (%2) bulunur
Ergime sıcaklığı 62-65 oC olup yoğunluğu 095'dir Bu nedenle eritildiğinde su üzerinde toplanır