Bal Mumunun Üretimi
Özellikle Afrika, Orta ve Güney Amerika'da baldan daha önemli bir arı ürünüdür

Balmumu üretimi geleneksel olarak petek kırıntılarının sıcak su içinde eritilip karışımın
süzülerek bir başka kaba aktarılması ve burada su üzerinde toplanan balmumunun
soğuduktan sonra oluşturduğu katı kütlenin elde edilmesi şeklinde yapılır
Ayrıca, güneş enerjili mum eritme kapları da kullanılabilir Esmerleşmiş eski
peteklerin eritilip balmumuna dönüştürülmesi hastalıkların kontrolü açısından ihmal
edilmemesi gereken bir işlemdir .
_