Arı Sütünün Üretimi
__
Arıların, ana arı ve larva beslenmesinde kullandıkları harika besin olan arı sütü normal koşullarda 6-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir. Yavru beslenmesinde kullanımı nedeniyle Türkçe terminolojide süt olarak adlandırılmakla beraber diğer dillerde kraliyete ait jel olarak adlandırılmaktadır.

 

Arı sütü kovan içerisinde kullanım amacına bağlı olarak farklı bileşimde ve dolayısıyla farklı kalitede olabilmektedir. Kovanda üretilen en yüksek değerdeki arı sütü ana arının ve ana arı larvalarının beslenmesinde kullanılır. Bundan sonra gelen ikinci kalite ise genç işçi arı larvalarının
beslenmesinde kullanılır. Daha ileri çağdaki işçi arı larvaları ile erkek arı larvaları ise düşük 
kalitede arı sütü ile beslenirler. Yumurtadan çıktığı anda aynı genetik yapıdaki ana ve işçi arı larvaları gerek kalite ve gerekse miktar açısından 6 günlük farklı beslenme sonucunda birbirinden oldukça
farklı bireylere dönüşebilmektedirler. Bu farklı beslenme sonucu ana arı hastalıklara direnç kazanmakta, günde kendi ağırlığının iki katı kadar yumurta üretebilmekte ve yıllarca yaşayabilmektedir. Buna karşılık işçi arılar kolayca hastalanabilmekte, dişi oldukları halde döl vermemekte ve üretim sezonunda yalnızca 4-5 hafta yaşayabilmektedirler. İki bireyin bu denli farklılaşması yalnızca arı 
sütünün olağanüstü gücünden meydana gelmekte ve yalnızca bu yönü bile arı sütü tüketen bir 
insanın neler kazanabileceğini açıklamaktadır.