BİRLİK ÜYELİĞİ

 

Birliğimize üye olmak için Arıcılıkla uğraşıyor olmak yeterli olmakla birlikte Asıl Üye olabilmek için 30 adet arılı kovana sahip olmak gerekirken aday üye olmak için 1 arılı kovana sahip olmak yeterlidir.

ŞARTLARI ;

ASIL ÜYELİK İÇİN

1-    30 Adet Arılı Kovanının var olması

2-    İşletme tescil belgesinin fotokopisi (Gıda ,Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınır.)

3-    İkametgah belgesi

4-    Başvuru dilekçesi ( Birliğimizde temin edilbilir)

5-   4 adet Fotoğraf

6-   Katılım ücreti ve aidat.(Genel kurul tarafından belirlenmektedir.)

7-   2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


NOT : Asıl üyeler devlet desteklerinden yararlanırken aday üyeler asıl üyelik vasıflarını kazınıncaya kadar bazı desteklerden yararlanamazlar.

 

 

ADAY ÜYELİK İÇİN

1 arısı olan ile 29 arısı olan (1-29 arılı kovana sahip olan)  Birliğimize Aday üye olabilir.

1-   İşletme tesçil belgesi

2-   İkametgah

3-   4 adet fotograf

4-   Başvuru dilekçesi.

5-   2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

 

BURSA İLİ  ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİGİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGINA  

                                                                                                                      BURSA

.. .................Aşağıda belirtmiş olduğum adreste arıcılık yapmaktayım. Arıcılar birliği ana sözleşmesini
okudum. Üyelik şartlarını zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi taahhüt ederim.

Ana sözleşmede yazılı bütün sorumlulukları ve yükümlülükleri bilerek birliğe kaydımın
yapılmasını arz ederim.

                                                                                                              .. .I   .....  ./ 20

                                                                                                                           İmza

T.C.Kimlik Nosu                    :

İşletme Numarası                 :

Adı Soyadı                           :

Baba Adı                             :

Doğum yeri ve Tarihi            :

İkametgah Adresi                :

Öğrenim durumu Mesleği      :          

>


 


Arılık Sistemi                         Sabit      :                                       ezginci :

Arılık adresi   :      

 


Kovan Sayısı: Modern:............ Eski Tip: ……………            .        Toplam Kovan : ....... .


 


Telefonlar: Ev:· .............................. Çep : .................... :................... ……. İş: . ……………

 

Ortaklık payı olarak: 100 TL ........ ./ ....  ./  20..        tarih ve cilt no: ............. Sayfa No : ............. lu

 

makbuz ile tahsil edilmiştir. Giriş .... ./ ....   ./ 20..    tarih ve ...............  sayılı yönetim kurulu

 

kararı ile ........................ nolu ortaklığa kabul edilmiştir.

 

       Hasan CENGİZ                                                                 Selami SEZGİN                                                                             

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                  Yönetim Kurulu Başkanı